A fák mikroszkopikus felépítése

0 comments
Nyomtatóbarát változatPDF változat
A fák mikroszkopikus felépítése

A fa, mint minden élő szervezet szabad szemmel nem látható szöveti elemekből, sejtekből épül fel. Általában minden sejtnél megkülönböztetjük a sejtfalat, a sejt belsejét kitöltő színtelen kocsonyás testet a plazmát a sejtmaggal.

A sejtfal: a frissen képződő sejtek fala tiszta cellulózból áll, amelynek molekulája megegyezik a keményítő és egyéb szénhidrátokéval. A cellulózrost legkisebb alkatrésze a szőlőcukor molekula, amit a növény klorofilja a napfény és a levegő közreműködésével termel. A cellulóz tehát úgy tekinthető, mint nagyobb számú szőlőcukor molekulának egyesítése. Több glükóz molekula hosszú lánccá egyesítve alkotja a cellulóz fonál és lánc molekulát. Ezek a hosszú vékony fonálszerű molekulák alkotják az un. micellát. A micella 5-10 ezer molekulából áll. A micellák sorokban helyezkednek el, rendszerint csavarvonal formájában. A micella sorokból alkotott nyalábokat fibrilláknak nevezzük. A fibrillák már mikroszkóp alatt láthatók és 100 egymás mellett párhuzamosan elhelyezkedett fibrilla képezi a lamellát és a lamellákból épülnek fel a sejtfalak egyes rétegei. Egy-egy sejtet felépítő lamellák számát 1 millióra, a micellák számát 1 billióra becsülik. A micella elmélettel a fa valamennyi fizikai és mechanikai tulajdonságát meg tudjuk magyarázni.

A fát alkotó sejtek nem egyformák, hanem rendeltetésüknek megfelelően különböző alakúak. A fás növényeket felépítő sejteket három fő alakra lehet visszavezetni. A víz szállítására szolgáló edények, a tápanyag szállítására és raktározására szolgáló parenchimatikus sejtek és a szilárdítás feladatát végző farost vagy libriform sejtek.

Edények: egymás felett elhelyezett sejtek összeolvadásából keletkeztek. Az edények bő üregű, vékony falu sejtek, amelyek belül vastagodással (gyűrűs, csavaros vagy lépcsős) merevítve vannak. A csőedények egymással nyílt áttörésekkel közlekednek, míg a többi sejtekkel kereszt vagy létra alakú áttörésekkel.

Parenchimatikus sejtek: Alakjuk négyzet vagy téglalap, fiatal korban vékony később megvastagszik. Feladatuk az anyagszállítás és raktározás. Jellemző tulajdonságuk, hogy a parenchim sejtek plazma tartalma sokáig életben marad.
Farost vagy libriform sejtek: feladatuk a szilárdítás, alakjuk megnyúlt orsó alakú, amelyeknek vége erősen kihegyezett. A farostsejtek kis üregű vastag falu sejtek és ahol tömegesen vannak a fát szívóssá teszik.

Játékkategória: 
nem játékos
Játékkategória: 
játékkészítés
Játékkategória: 
pedagógia
Szerző: 
Gerencsér Kinga
Kapcsolódó linkek a Játékházban: